W ramach tematyki związanej ze składem powietrza oraz przemian jakim ulegają, należy powiedzieć o zanieczyszczeniach powietrza. Uczniowie poznają rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza. Następnie zapoznają się ze sposobami zapobiegania powstawaniu tych zjawisk.

Zamiast prowadzić wykład czy kazać uczniom przygotować kolejną prezentację multimedialną lub plakat wykorzystuję metodę puzzli.

Metoda puzzli jest metodą aktywizującą wszystkich uczniów. Klasę należy podzielić na kilka grup, tak aby liczba grup była równa licznie uczniów w jednej grupie, np. 3 grupy po trzech uczniów w grupie. Każdy z zespołu otrzymuje odpowiednie zagadnienie do przygotowania (smog, kwaśne opady, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, źródła zanieczyszczeń, rodzaje zanieczyszczeń). Uczniowie po opracowaniu swojego materiału są gotowi, aby przekazać swoją wiedzę innym. Są ekspertami. W tym momencie następuje wymieszanie grup, tak aby w każdej nowej grupie była jedna osoba ze wszystkich zespołów, które były wcześniej. Eksperci od poszczególnych zagadnień mają za zadanie wytłumaczyć i omówić pozostałym członkom zespołu swoją partię materiału. Istotne jest tu zrozumienie materiału, ponieważ tylko wtedy uczeń jest w stanie przekazać swoje informacje.

W części podsumowującej lekcji przeprowadzam dyskusję zadając pytania dotyczące poszczególnych zanieczyszczeń. Uczniowie, którzy byli ekspertami w tym momencie weryfikują odpowiedzi swoich rówieśników.

Metoda ta jest idealna do wykorzystania na lekcjach teoretycznych. Ogromną zaletą jest zaangażowanie wszystkich uczniów. Nauczyciel jedynie nadzoruje prace poszczególnych grup. Informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza są wielokrotnie powtórzone na lekcji, a co z tego wynika uczniowie od razu je przyswajają. Jednak nie każdy temat możemy opracować wykorzystując taką metodę pracy. Trudnością może być również podział na grupy i wcześniejsze przygotowanie i przemyślenie zagadnień.

qrf